Laat zien wie je bent

Waar stáát jouw merk of organisatie voor? Het antwoord op deze existentiële vraag bepaalt het succes van je marketing & communicatie. Bij Reputations beginnen we bij het ontwikkelen van een communicatiestrategie daarom bij dat onderscheidend vermogen. We vertalen dat naar één leidend principe. Een optelsom van je bestaansrecht, identiteit, drijfveren en toegevoegde waarde. Wat je communicatiedoel ook is, het leidend principe biedt houvast bij het bepalen van strategie en tactiek. 

De kracht van een corporate story 

De corporate story vertelt in essentie waar je bedrijf voor staat. Het beschrijft de roots, de activiteiten, het onderscheidend vermogen en de strategische koers die je met het bedrijf wil varen. Een kernachtig, inspirerend, richtinggevend verhaal. Bij Reputations gebruiken we het Brand Key Model als fundament voor de corporate story. We vinden het wiel niet opnieuw uit, maar gebruiken kennis en informatie die al binnen de organisatie aanwezig is. Met onze journalistieke werkwijze komen we snel tot de kern. De corporate story en uitgewerkte Brand Key vormen het vertrekpunt voor alle communicatie. Doorlooptijd is netto vier tot zes weken.

icon strategie

De kracht van integrale marketing
& communicatie 

Alleen met een doordachte, geïntegreerde marketing & communicatiestrategie is het vandaag de dag mogelijk om via alle kanalen een consistent, eenduidig en helder verhaal te vertellen. Met ons Reputations Strategie- en Activatiemodel ontwikkelen we een strategisch framework waarbij verschillende marketing- en communicatiediscliplines worden ingezet met elkaar versterkende middelen en activiteiten. Het uitgewerkte plan biedt heldere kaders en richtlijnen voor uitvoering en meten van doelen.

icon team

De kracht van een sterke reputatie

Je reputatie is een netwerk van associaties. Met onze ReputationsRadar brengen we dit voor jouw merk of organisatie in kaart en adviseren we je hoe je de beeldvorming waar nodig planmatig kunt bijsturen. Heel belangrijk is dat je adequaat kunt reageren als je reputatie wordt bedreigd. Scenariodenken helpt daarbij. In een serie workshops kunnen we je helpen signalen te herkennen en scenario's in kaart te brengen, ze te doorleven en hierop te anticiperen. Zo wordt reputatiemanagement een gedeelde verantwoordelijkheid van het hele topmanagement.  

icon content

De kracht van communicatie bij verandering

 

Een ingrijpende verandering in een organisatie, zelfs als de insteek positief is, zorgt per definitie voor gevoelens van onrust, onzekerheid en naar binnen gekeerd gedrag. Goed doordachte en planmatige interne communicatie kan hier echt het verschil maken. Het KOE-programma van Reputations helpt je ervoor te zorgen dat communicatie over de verandering relevant is voor álle medewerkers in alle lagen van de organisatie. Communicatie die best practises toont en draagvlak creëert, maar die óók adresseert wat nog niet goed gaat. 

Full-service strategie & content

 

Van strategie naar plan

We helpen je bij het bepalen van jouw identiteit en purpose en vertalen die naar een doordacht integraal communicatieplan.  

Van content naar conversie

We maken onderscheidende content en brengen die met creatieve en effectieve campagnes onder de aandacht van jouw publiek.

Kosteneffectieve oplossingen

Met onze standby-formules beschik je altijd over je eigen dedicated team van specialisten, tegen vaste tarieven.

Wij maken content & campagnes

Wij helpen bedrijven en instellingen bij het realiseren van hun strategische doelstellingen. Dat kunnen commerciële doelen zijn, maar we ontwikkelen ook graag transparante en begrijpelijke content voor instellingen met een publieke taak. We hebben specifieke expertise op het gebied van arbeidsmarkt, financiële dienstverlening, industrie en techniek, zakelijke dienstverlening en zorg en welzijn. Wij denken én doen onder meer voor:

Hoe kunnen wij je helpen?

© 2019 Reputations Content & Campagnes BV